Czym trudni się audytor? Jakie ma kompetencje, a jakiego rodzaju obowiązki?

Posted on 20/06/2018 12:17pm

Audytor wewnętrzny to główne stanowisko z działu audytu wewnętrznego. Jego obowiązki odnoszą się do uczestnictwa w projektach audytorskich oraz wykonywaniu prac, jakie są założone w planie audytu. Zatrudnienie w audycie wymaga pojęcia najważniejszych celów firmy, sfery ryzyka biznesowego, finansowego i operacyjnego, w jakim działa dana firma.

To też konieczność zrozumienia różnego rodzaju zewnętrznych regulacji, a także różnych potrzeb formułowanych przez akcjonariuszy, zarząd oraz osoby zatrudnione w firmie.

Karierę w audycie, na przykład jako audytor (sprawdź) iso można zrealizować, jeśli rozpoczniemy ją w jednym z trzech miejsc. Może to być firma audytorska, dział audytu wewnętrznego albo inny dział w przedsiębiorstwie. Audytor wewnętrzny to ważny samodzielny pracownik na rynku pracy. Najlepiej zaś,
kontrola jakości
Author: Farther Along
Source: http://www.flickr.com
jeżeli ma przynajmniej 2-3 lata przepracowane w zawodzie, poznał oraz rozumie procesy kierujące biznesem, zna metodologię robienia audytu, jak też ma kwalifikacje zawodowe lub właśnie je uzyskuje. Od audytora wewnętrznego oczekuje się dokładności, terminowości, a czasem i gotowości do częstych podróży służbowych, także zagranicznych.Co interesujące, w zależności od biznesu każdy audytor posiada też inne kompetencje, przykładowo wspomniany wcześniej audytor do spraw iso powinien zwrócić uwagę na ghp, czyli dobre praktyki higieniczne. Gdy audytor (szczegóły w podanym źródle) wewnętrzny posiada różne interesujące umiejętności, jak zarządzanie ludźmi oraz wiedzę merytoryczna, to jest szansa, że szybko awansuje, na przykład na stanowisko managera od spraw audytu wewnętrznego. Inne możliwości kontynuowania kariery to specjalista lub kierownik w dziale operacyjnym.

Audytor wewnętrzny może dostać zatrudnienie jako kontroler finansowy w mniejszej firmie, a nawet jako specjalista od spraw kontrolingu w większej firmie. Bez wątpienia zrealizowanie ścieżki kariery umożliwia zrobienie któregoś ze znanych certyfikatów, dajmy na to ACCA czy CIMA. To na pewno może ułatwić wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery. To gwarantuje zadowolenie oraz również o wiele wyższe pieniądze. Może dobrze będzie w związku z tym zainteresować się tym mającym przyszłość zawodem.

Tags: Zarządzanie, rynek pracy, certyfikaty