W jaki sposób działa elektroniczny system obiegu faktur

Posted on 14/12/2019 7:25am

Papierowy obieg dokumentów sprawia, że wydłużony zostaje proces akceptacji poświadczeń. Faktury późno trafiają do rachunkowości, co może się wiązać z ryzykiem naliczania odsetek lub brakiem możliwości potrącenia VAT w najbliższym możliwym okresie.


Do tego przedsiębiorstwo nie posiada konkretnych danych potrzebnych do celów zarządzania a także sprawozdawczości, albowiem niezarejestrowane faktury są przetrzymywane u pracowników.


Trudno jest także określić kto jest bieżącym posiadaczem faktur, chyba, iż stosuje się nieskuteczną papierową rejestrację zaświadczeń. Wszystkie przypadki wymagające konsultacji między pracobiorcami, czy też nieodzowności pilnego działania (przykładowo wstrzymania płatności czy też szczególnej bezzwłocznej zapłaty) wymagają podjęcia ponadplanowych działań na przykład wysyłki maili bądź telefonów. Workflow faktur efektywnie eliminuje wymienione wyżej nieefektywności. W trakcie standardowego obiegu faktury zakupu będą przekazywane "z rąk do rąk" do właściwych pracobiorców organizacji, odpowiedzialnych za ich akceptację a także należycie przez nich kodowane dla zamiarów odpowiedniego zakwalifikowania kosztów. W czasie owego postępowania pracownicy mogą przypisać im stosowne MPK, numery projektu, albo inne klasyfikatory czy znaczniki używane w organizacji na potrzeby działu controllingu. Dane owe możesz jednakże zbierać w prosty sposób w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się ręcznych podpisów składanych celem zatwierdzenia.
życie


Workflow faktur pozwala na elastyczne budowanie (zobacz budowanie zespołu szkolenie) ścieżek obiegu pism.

Jeżeli zaciekawił Cię prezentowany artykuł, to bardzo dobrze, gdyż ten opublikowany poniżej także posiada równie ważne informacje - nie zwlekaj, tylko przeczytaj go.

Konfiguracja etapów zatwierdzania, daje także możliwość utworzenia wielu poziomów akceptacji.


Cechą specyficzną systemu MDDP do elektronicznego obiegu faktur będzie to, że przy wdrożeniu możesz ustawić w nim bezgraniczną ilość poziomów (faz) zatwierdzania zależnie od tego, ilu z nich wymaga Klient.

Tags: projekt, czas, przedsiębiorstwo, sposób